Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for at søkere må underskrive en erklæring som lover troskap og lojalitet overfor Norge og det norske samfunn for å få statsborgerskap.

Forslaget ble ikke vedtatt 13. oktober 2020 15:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for at søkere må underskrive en erklæring som lover troskap og lojalitet overfor Norge og det norske samfunn for å få statsborgerskap. Erklæringen skal som et minimum inneholde en lovnad om at man vil overholde norsk lovgivning og respektere våre lover, regler og verdier.