Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 6 tredje ledd første punktum skal lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 13. oktober 2020 15:08
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 6 tredje ledd første punktum skal lyde:

Kartleggingen skal danne grunnlag for bosetting i riktig kommune og legge grunnlaget for en integreringsplan som skal gjøre den enkelte selvforsørget.

Relaterte forslag