Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for at NOKUT har hovedansvaret for utvikling av metoder som skal benyttes for kompetansekartlegging av flyktninger, samt ansvar for opplæring av personell som skal gjennomføre kompetansekartleggingen.

Forslaget ble ikke vedtatt 13. oktober 2020 15:06
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for at NOKUT har hovedansvaret for utvikling av metoder som skal benyttes for kompetansekartlegging av flyktninger, samt ansvar for opplæring av personell som skal gjennomføre kompetansekartleggingen.

Relaterte forslag