Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen utrede nye kriterier for hva som defineres som gode resultater i introduksjonsordningen, med utgangspunkt i nivå på norskferdigheter etter endt program, arbeid, stillingsbrøk og om man er selvforsørget.

Forslaget ble ikke vedtatt 13. oktober 2020 15:05

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utrede nye kriterier for hva som defineres som gode resultater i introduksjonsordningen, med utgangspunkt i nivå på norskferdigheter etter endt program, arbeid, stillingsbrøk og om man er selvforsørget.

Relaterte forslag