Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger til tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Forslaget ble vedtatt 9. oktober 2020 12:21

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger til tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

250 mill. kroner

Relaterte forslag