Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakt til overskridelse Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen på kap.

Forslaget ble vedtatt 9. oktober 2020 12:21

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen på kap. 710 Vaksiner mv., post 23 Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, med inntil 500 mill. kroner til inngåelse av forhåndsavtaler om kjøp av vaksiner mot covid-19.

Relaterte forslag