Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen omgjøre den foreslåtte tilskuddsordningen til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak til en søknadsbasert tilskuddsordning til virksomheter som rammes av slike tiltak, der virksomhetene kan motta støtte basert på den samme modell som blir gjort gjeldende i den nye kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen.

Forslaget ble ikke vedtatt 9. oktober 2020 12:19

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen omgjøre den foreslåtte tilskuddsordningen til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak til en søknadsbasert tilskuddsordning til virksomheter som rammes av slike tiltak, der virksomhetene kan motta støtte basert på den samme modell som blir gjort gjeldende i den nye kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen.

Relaterte forslag