Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 6. desember 2012 20:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

950

Forvaltning av statlig eierskap

(Ny) 90

Ansvarlig lån, Secora AS, bevilges med

50 000 000