Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 16. juni 2020 15:10
Fremmet av Rødt

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:

I følgende bestemmelser skal oppjusteringsfaktoren «1,33» endres til «1,70»:

  • 1. § 10-11 første ledd annet punktum

  • 2. § 10-21 fjerde ledd tredje punktum

  • 3. § 10-21 syvende ledd tredje punktum

  • 4. § 10-31 første ledd fjerde punktum

  • 5. § 10-31 annet ledd annet punktum

  • 6. § 10-42 tredje ledd bokstav b

  • 7. § 10-44 første ledd tredje punktum

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.