Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan.

Forslaget ble vedtatt 19. juni 2020 19:15
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan:

  • 1. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt en midlertidig utvidelse av rammen for utestående garantier med 20 mrd. kroner knyttet til markedssituasjonen våren 2020 og særlig konsekvenser av valutasvingninger og økt fordringsmasse. Dette innebærer en samlet ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 165 mrd. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

  • 2. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om garantier for re-forsikring av kredittforsikringer frem til 31. desember 2020, hvor garantiene samlet kan dekke risiko for tap inntil 20 mrd. kroner.

Relaterte forslag