Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I Stortingets vedtak 13. desember 2019 nr. 1827 om CO 2 -avgift på mineralske produkter (kap.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 19:01

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 nr. 1827 om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2020 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  • a) mineralolje (generell sats): kr 1,59 per liter.

Mineralolje til

  • innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,53 per liter,

  • annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,53 per liter.

  • b) bensin: kr 1,39 per liter,

  • c) naturgass: kr 1,19 per Sm3,

  • d) LPG: kr 1,79 per kg.

II?

Endringen under I trer i kraft 1. juli 2020.

Relaterte forslag