Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for at lokal byggherres fremforhandlede kontrakt gjennomføres med oppstart høsten 2020. .

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 18:57

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for at lokal byggherres fremforhandlede kontrakt gjennomføres med oppstart høsten 2020.

Relaterte forslag