Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper hvor kvalifiserende virksomheter har opptil 50 årsverk, maksimal omsetning er på 70 mill. kroner, og hvor selskaper opp til 12 år gamle omfattes.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 18:57

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper hvor kvalifiserende virksomheter har opptil 50 årsverk, maksimal omsetning er på 70 mill. kroner, og hvor selskaper opp til 12 år gamle omfattes.

Relaterte forslag