Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 med et forslag om å gjeninnføre CO 2 -avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, samtidig som den fremmer et forslag om CO 2 -kompensasjon for næringene som vil bli ilagt avgiften.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 18:55

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 med et forslag om å gjeninnføre CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, samtidig som den fremmer et forslag om CO2-kompensasjon for næringene som vil bli ilagt avgiften. Kompensasjonsordningen forutsettes utformet slik at bedriftene fremdeles vil ha insentiv for å redusere sine utslipp.

Relaterte forslag