Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:? Kap. Post Formål Kroner Kroner 20 Statsministerens kontor 21 (Ny) Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen , kan overføres, bevilges med 15 000 000 41 Stortinget 1 Driftsutgifter , reduseres med 8 000 000 fra kr 973 300 000 til kr 965 300 000 70 Tilskudd til partigruppene , økes med 2 000 000 fra kr 197 000 000 til kr 199 000 000 61 Høyesterett 1 Driftsutgifter , økes med 1 750 000 fra kr 116 138 000 til kr 117 888 000 100 Utenriksdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter , kan overføres, økes med 14 100 000 fra kr 13 595 000 til kr 27 695 000 103 Regjeringens representasjon 1 Driftsutgifter , økes med 2 000 000 fra kr 47 428 000 til kr 49 428 000 116 Internasjonale organisasjoner 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) , økes med 5 247 000 fra kr 190 000 000 til kr 195 247 000 117 EØS-finansieringsordningene 77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021 , kan overføres, reduseres med 695 000 000 fra kr 2 526 000 000 til kr 1 831 000 000 78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021 , kan overføres, reduseres med 405 000 000 fra kr 1 931 000 000 til kr 1 526 000 000 118 Utenrikspolitiske satsinger 21 Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med 16 000 000 fra kr 77 942 000 til kr 93 942 000 72 Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 18:55

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:?

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

20

Statsministerens kontor

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres, bevilges med

15 000 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter, reduseres med

8 000 000

fra kr 973 300 000 til kr 965 300 000

70

Tilskudd til partigruppene, økes med

2 000 000

fra kr 197 000 000 til kr 199 000 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, økes med

1 750 000

fra kr 116 138 000 til kr 117 888 000

100

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

14 100 000

fra kr 13 595 000 til kr 27 695 000

103

Regjeringens representasjon

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 47 428 000 til kr 49 428 000

116

Internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB), økes med

5 247 000

fra kr 190 000 000 til kr 195 247 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med

695 000 000

fra kr 2 526 000 000 til kr 1 831 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med

405 000 000

fra kr 1 931 000 000 til kr 1 526 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med

16 000 000

fra kr 77 942 000 til kr 93 942 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

16 000 000

fra kr 29 928 000 til kr 13 928 000

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 1 640 558 000 til kr 1 636 558 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter, økes med

4 000 000

fra kr 284 425 000 til kr 288 425 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 500 000

fra kr 54 464 000 til kr 51 964 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med

57 000 000

fra kr 145 811 000 til kr 88 811 000

150

Humanitær bistand

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med

38 205 000

fra kr 4 831 700 000 til kr 4 869 905 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres, økes med

7 000 000

fra kr 835 390 000 til kr 842 390 000

159

Regionbevilgninger

75

Afrika, kan overføres, økes med

30 000 000

fra kr 1 090 584 000 til kr 1 120 584 000

160

Helse

70

Helse, kan overføres, økes med

541 073 000

fra kr 3 610 686 000 til kr 4 151 759 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres, reduseres med

30 000 000

fra kr 160 000 000 til kr 130 000 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

70

Verdensbanken, kan overføres, økes med

102 000 000

fra kr 1 086 000 000 til kr 1 188 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres, økes med

108 000 000

fra kr 139 000 000 til kr 247 000 000

73

Gjeldslette, kan overføres, reduseres med

46 015 000

fra kr 326 500 000 til kr 280 485 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

123 223 000

fra kr 718 575 000 til kr 595 352 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

2 864 000

fra kr 389 977 000 til kr 392 841 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

9 200 000

fra kr 216 285 000 til kr 225 485 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

7 214 000

fra kr 364 427 000 til kr 357 213 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter, økes med

9 300 000

fra kr 136 065 000 til kr 145 365 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 000 000

fra kr 23 611 000 til kr 13 611 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

90 000 000

fra kr 109 614 000 til kr 19 614 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med

9 768 000

fra kr 62 111 000 til kr 52 343 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, reduseres med

82 852 000

fra kr 248 556 000 til kr 165 704 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med

1 055 000

fra kr 292 537 000 til kr 293 592 000

69

(Ny) Tiltak for fullføring av videregående opplæring, bevilges med

671 000 000

75

Grunntilskudd, økes med

3 750 000

fra kr 88 587 000 til kr 92 337 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

305 200 000

fra kr 1 296 726 000 til kr 1 601 926 000

63

Forskning på effektene av økt lærertetthet, reduseres med

7 685 000

fra kr 50 687 000 til kr 43 002 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, reduseres med

888 000

fra kr 2 875 033 000 til kr 2 874 145 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, økes med

138 000

fra kr 1 678 612 000 til kr 1 678 750 000

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling ifb. stenging av skole og SFO, økes med

5 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 15 000 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med

11 381 000

fra kr 464 683 000 til kr 453 302 000

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler, økes med

34 194 000

fra kr 782 138 000 til kr 816 332 000

251

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter, økes med

5 800 000

fra kr 11 723 000 til kr 17 523 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, økes med

60 800 000

fra kr 951 516 000 til kr 1 012 316 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter, økes med

6 100 000

fra kr 104 369 000 til kr 110 469 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

77 500 000

fra kr 383 376 000 til kr 460 876 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

317 781 000

fra kr 36 899 475 000 til kr 37 217 256 000

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med

21 034 000

fra kr 822 442 000 til kr 801 408 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med

35 995 000

fra kr 601 000 000 til kr 636 995 000

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med

10 023 000

fra kr 184 495 000 til kr 194 518 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med

1 248 000

fra kr 176 603 000 til kr 175 355 000

285

Norges forskningsråd

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger, økes med

99 000 000

fra kr 1 408 881 000 til kr 1 507 881 000

55

Virksomhetskostnader, reduseres med

3 512 000

fra kr 783 617 000 til kr 780 105 000

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning, økes med

30 000 000

fra kr 189 119 000 til kr 219 119 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

20 381 000

fra kr 288 845 000 til kr 309 226 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med

287 673 000

fra kr 2 390 128 000 til kr 2 677 801 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, økes med

86 343 000

fra kr 646 902 000 til kr 733 245 000

75

UNESCO-kontingent, reduseres med

2 693 000

fra kr 24 944 000 til kr 22 251 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 429 000

fra kr 292 960 000 til kr 295 389 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

400 000

fra kr 65 512 000 til kr 65 112 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

179 090 000

fra kr 7 545 633 000 til kr 7 724 723 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med

22 847 000

fra kr 1 714 150 000 til kr 1 691 303 000

62

Kommunale innvandrertiltak, økes med

22 571 000

fra kr 225 011 000 til kr 247 582 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med

20 000 000

fra kr 125 443 000 til kr 145 443 000

73

Tilskudd, økes med

400 000

fra kr 21 414 000 til kr 21 814 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

10 000 000

fra kr 31 420 000 til kr 41 420 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

99 423 000

fra kr 1 234 850 000 til kr 1 334 273 000

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, økes med

5 000 000

fra kr 9 810 000 til kr 14 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

106 500 000

fra kr 194 500 000 til kr 301 000 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter, økes med

1 810 000

fra kr 187 800 000 til kr 189 610 000

55

Norsk kulturfond, reduseres med

500 000

fra kr 1 008 060 000 til kr 1 007 560 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 220 120 000 til kr 320 120 000

323

Musikk og scenekunst

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 65 190 000 til kr 45 190 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, økes med

180 000

fra kr 22 200 000 til kr 22 380 000

70

Nasjonale institusjoner, økes med

51 680 000

fra kr 1 548 890 000 til kr 1 600 570 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner, økes med

22 330 000

fra kr 819 230 000 til kr 841 560 000

73

Region- og distriktsopera, økes med

2 140 000

fra kr 64 870 000 til kr 67 010 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

2 085 000

fra kr 329 569 000 til kr 331 654 000

325

Allmenne kulturformål

72

Kultursamarbeid i nordområdene, økes med

155 000

fra kr 11 860 000 til kr 12 015 000

77

Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

2 620 000 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 3 620 000 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, økes med

15 000 000

fra kr 11 600 000 til kr 26 600 000

82

Nobels Fredssenter, økes med

5 000 000

fra kr 32 890 000 til kr 37 890 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket, økes med

65 000

fra kr 49 055 000 til kr 49 120 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

114 560 000

fra kr 2 080 525 000 til kr 2 195 085 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

50 860 000

fra kr 128 520 000 til kr 179 380 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter, økes med

2 250 000

fra kr 115 150 000 til kr 117 400 000

50

Filmfondet, økes med

27 750 000

fra kr 527 160 000 til kr 554 910 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres, reduseres med

31 990 000

fra kr 71 360 000 til kr 39 370 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter, økes med

780 000

fra kr 53 220 000 til kr 54 000 000

71

Mediestøtte, økes med

500 300 000

fra kr 415 230 000 til kr 915 530 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres, økes med

110 000

fra kr 20 400 000 til kr 20 510 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK, reduseres med

200 417 000

fra kr 6 413 342 000 til kr 6 212 925 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning, reduseres med

161 000

fra kr 48 020 000 til kr 47 859 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

370 000

fra kr 477 434 000 til kr 477 064 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, reduseres med

560 000

fra kr 34 593 000 til kr 34 033 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

1 100 000

fra kr 14 889 000 til kr 15 989 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

108 450 000

fra kr 2 618 217 000 til kr 2 726 667 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

300 000

fra kr 36 998 000 til kr 37 298 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

7 850 000

fra kr 4 788 033 000 til kr 4 795 883 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

6 600 000

fra kr 18 874 616 000 til kr 18 881 216 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

8 300 000

fra kr 137 495 000 til kr 129 195 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, økes med

9 800 000

fra kr 26 819 000 til kr 36 619 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, reduseres med

20 000 000

fra kr 95 528 000 til kr 75 528 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

219 000 000

fra kr 950 030 000 til kr 1 169 030 000

70

Tilskudd, økes med

5 000 000

fra kr 65 946 000 til kr 70 946 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter, økes med

7 000 000

fra kr 633 984 000 til kr 640 984 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

12 300 000

fra kr 277 795 000 til kr 290 095 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 908 219 000 til kr 918 219 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

1 700 000

fra kr 7 606 000 til kr 9 306 000

70

Overføringer til private, reduseres med

200 000

fra kr 6 878 000 til kr 6 678 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, økes med

3 200 000

fra kr 26 849 000 til kr 30 049 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

65 662 000

fra kr 700 023 000 til kr 765 685 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

21 039 000

fra kr 2 315 361 000 til kr 2 336 400 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

5 070 000

fra kr 111 310 000 til kr 116 380 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

5 240 000

fra kr 6 074 000 til kr 834 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, reduseres med

20 000 000

fra kr 375 306 000 til kr 355 306 000

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

20 000 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter, økes med

6 000 000

fra kr 48 316 000 til kr 54 316 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, økes med

2 075 000

fra kr 4 404 000 til kr 6 479 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter, økes med

1 800 000

fra kr 20 230 000 til kr 22 030 000

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

23 546 000

fra kr 138 546 000 til kr 115 000 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, økes med

2 850 000

fra kr 77 021 000 til kr 79 871 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, økes med

4 000 000

fra kr 139 495 000 til kr 143 495 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

32 870 000

fra kr 393 308 000 til kr 426 178 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

317 278 000

fra kr 1 012 202 000 til kr 1 329 480 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, reduseres med

29 088 000

fra kr 643 848 000 til kr 614 760 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

8 000 000

fra kr 66 972 000 til kr 74 972 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med

1 740 000

fra kr 163 510 000 til kr 161 770 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, reduseres med

22 368 000

fra kr 85 374 000 til kr 63 006 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med

900 000

fra kr 73 078 000 til kr 72 178 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, økes med

15 773 000

fra kr 21 920 000 til kr 37 693 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

16 565 000

fra kr 28 233 000 til kr 44 798 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med

22 980 000

fra kr 285 316 000 til kr 262 336 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med

200 000

fra kr 12 625 000 til kr 12 825 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 417 296 000 til kr 427 296 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 4 039 000 til kr 9 039 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

10 300 000

fra kr 640 329 000 til kr 650 629 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, økes med

3 180 000

fra kr 1 896 952 000 til kr 1 900 132 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med

690 000 000

fra kr 1 471 200 000 til kr 2 161 200 000

531

Eiendommer til kongelige formål

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 63 605 000 til kr 73 605 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

142 300 000

fra kr 35 000 000 til kr 177 300 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

26 071 000

fra kr 233 339 000 til kr 207 268 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

8 000 000

fra kr 44 108 000 til kr 36 108 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres, økes med

11 800 000

fra kr 111 585 000 til kr 123 385 000

28

Altinn, kan overføres, økes med

25 800 000

fra kr 221 548 000 til kr 247 348 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, økes med

90 000 000

fra kr 141 369 000 til kr 231 369 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

1 000 000 000

fra kr 763 307 000 til kr 1 763 307 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med

6 107 000

fra kr 512 861 000 til kr 518 968 000

567

Nasjonale minoriteter

70

Nasjonale minoriteter, økes med

500 000

fra kr 7 257 000 til kr 7 757 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

5 874 578 000

fra kr 141 800 768 000 til kr 147 675 346 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

500 000 000

fra kr 1 484 000 000 til kr 1 984 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

930 000 000

fra kr 38 260 708 000 til kr 39 190 708 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

4 220 000 000

fra kr 382 000 000 til kr 4 602 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

(Ny) Vedlikehold og rehabilitering i kommuner, bevilges med

3 000 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med

43 000 000

fra kr 3 342 343 000 til kr 3 385 343 000

76

Utleieboliger, kan overføres, reduseres med

84 065 000

fra kr 445 067 000 til kr 361 002 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, økes med

20 000 000

fra kr 51 085 000 til kr 71 085 000

595

Statens kartverk

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45, økes med

25 000 000

fra kr 293 827 000 til kr 318 827 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

6 750 000

fra kr 219 270 000 til kr 226 020 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

70

Tilskudd, reduseres med

8 650 000

fra kr 43 130 000 til kr 34 480 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

714 000 000

fra kr 12 404 655 000 til kr 13 118 655 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, økes med

1 900 000

fra kr 87 545 000 til kr 89 445 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

112 000 000

fra kr 5 458 000 000 til kr 5 346 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, reduseres med

24 000 000

fra kr -13 000 000 til kr -37 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 32 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

28 000 000

fra kr 93 000 000 til kr 65 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

14 000 000

fra kr 214 000 000 til kr 200 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

70

(Ny) Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, bevilges med

180 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med

77 000 000

fra kr 7 079 465 000 til kr 7 002 465 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

14 000 000

fra kr 689 900 000 til kr 703 900 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, økes med

1 000 000

fra kr 294 400 000 til kr 295 400 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd, reduseres med

488 000

fra kr 152 200 000 til kr 151 712 000

660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, reduseres med

4 000 000

fra kr 144 000 000 til kr 140 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, økes med

5 000 000

fra kr 29 000 000 til kr 34 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd, reduseres med

8 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 35 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 2 760 000 000 til kr 2 750 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

8 000 000

fra kr 328 000 000 til kr 320 000 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 566 537 000 til kr 571 537 000

70

Norsk Helsenett SF, økes med

23 500 000

fra kr 152 297 000 til kr 175 797 000

72

Nasjonale e-helseløsninger, økes med

20 000 000

fra kr 490 900 000 til kr 510 900 000

703

Internasjonalt samarbeid

72

(Ny) Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO), bevilges med

20 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 303 925 000 til kr 300 925 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 145 000

fra kr 19 401 000 til kr 24 546 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

5 374 300 000

fra kr 990 110 000 til kr 6 364 410 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med

1 456 000 000

fra kr 56 113 159 000 til kr 57 569 159 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med

403 000 000

fra kr 19 588 777 000 til kr 19 991 777 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med

221 800 000

fra kr 14 916 217 000 til kr 15 138 017 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med

319 200 000

fra kr 13 261 484 000 til kr 13 580 684 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med

300 000

fra kr 39 960 745 000 til kr 39 961 045 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, økes med

84 113 000

fra kr 3 145 547 000 til kr 3 229 660 000

86

Driftskreditter, økes med

1 959 000 000

fra kr 4 459 000 000 til kr 6 418 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, økes med

24 855 000

fra kr 1 245 000 til kr 26 100 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

170 200 000

fra kr 1 222 348 000 til kr 1 392 548 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

19 800 000

fra kr 35 441 000 til kr 55 241 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

66 000 000

fra kr 1 065 075 000 til kr 1 131 075 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 145 287 000 til kr 144 287 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, økes med

15 000 000

fra kr 308 275 000 til kr 323 275 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

95 500 000

fra kr 192 152 000 til kr 287 652 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, reduseres med

42 300 000

fra kr 4 035 632 000 til kr 3 993 332 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, reduseres med

46 000 000

fra kr 866 000 000 til kr 820 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med

16 300 000

fra kr 1 518 382 000 til kr 1 502 082 000

67

Utviklingstiltak, reduseres med

1 700 000

fra kr 66 602 000 til kr 64 902 000

68

Kompetanse og innovasjon, økes med

20 000 000

fra kr 404 857 000 til kr 424 857 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, reduseres med

68 000 000

fra kr 403 300 000 til kr 335 300 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

1 200 000

fra kr 121 632 000 til kr 122 832 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

137 518 000

fra kr 121 061 000 til kr 258 579 000

61

Fengselshelsetjeneste, økes med

410 000

fra kr 181 184 000 til kr 181 594 000

63

Allmennlegetjenester, reduseres med

78 500 000

fra kr 322 781 000 til kr 244 281 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering, reduseres med

4 018 000

fra kr 4 018 000 til kr 0

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med

52 133 000

fra kr 129 598 000 til kr 181 731 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres, reduseres med

2 600 000

fra kr 238 690 000 til kr 236 090 000

62

Rusarbeid, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 492 460 000 til kr 452 460 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

40 000 000

fra kr 415 935 000 til kr 455 935 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv., økes med

45 000 000

fra kr 252 167 000 til kr 297 167 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, økes med

5 250 000

fra kr 52 978 000 til kr 58 228 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1, økes med

1 800 000

fra kr 104 954 000 til kr 106 754 000

842

Familievern

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

600 000

fra kr 31 902 000 til kr 31 302 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, reduseres med

2 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 9 000 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 1 560 000 000 til kr 1 550 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

209 000 000

fra kr 16 459 000 000 til kr 16 250 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, reduseres med

350 000

fra kr 36 792 000 til kr 36 442 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71, økes med

53 000 000

fra kr 358 969 000 til kr 411 969 000

62

Utvikling i kommunene, økes med

250 000

fra kr 111 842 000 til kr 112 092 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner, økes med

87 000 000

fra kr 163 088 000 til kr 250 088 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

7 000 000

fra kr 21 393 000 til kr 28 393 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

7 700 000

fra kr 76 772 000 til kr 69 072 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

8 100 000

fra kr 20 116 000 til kr 12 016 000

61

Utvikling i kommunene, økes med

2 640 000

fra kr 53 871 000 til kr 56 511 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

5 760 000

fra kr 121 518 000 til kr 127 278 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter, økes med

2 200 000

fra kr 590 813 000 til kr 593 013 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

1 100 000

fra kr 19 723 000 til kr 18 623 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning, reduseres med

647 000

fra kr 133 545 000 til kr 132 898 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

100 000

fra kr 1 492 000 til kr 1 592 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 14 361 000 til kr 15 361 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

7 100 000

fra kr 34 078 000 til kr 41 178 000

880

Den norske kirke

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, økes med

16 000 000

fra kr 104 622 000 til kr 120 622 000

882

Kirkebygg og gravplasser

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, økes med

51 100 000

fra kr 20 000 000 til kr 71 100 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

842 000

fra kr 436 511 000 til kr 437 353 000

71

Miljøtiltak Raufoss, økes med

2 250 000

fra kr 2 050 000 til kr 4 300 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger, økes med

407 000

fra kr 3 900 000 til kr 4 307 000

79

(Ny) Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter, bevilges med

250 000 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 348 300 000 til kr 358 300 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres, økes med

1 500 000

fra kr 7 000 000 til kr 8 500 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

30

Opprydding Søve, reduseres med

19 600 000

fra kr 21 600 000 til kr 2 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med

14 700 000

fra kr 2 173 300 000 til kr 2 188 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

4 700 000

fra kr 428 350 000 til kr 433 050 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 417 500 000 til kr 419 500 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

21 919 000

fra kr 90 000 000 til kr 111 919 000

919

Diverse fiskeriformål

60

(Ny) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

4 096 800 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

537 000 000

fra kr 2 339 400 000 til kr 2 876 400 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter, reduseres med

241 000

fra kr 72 150 000 til kr 71 909 000

51

(Ny) Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres, bevilges med

282 600 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

7 620 000

fra kr 225 300 000 til kr 232 920 000

71

Internasjonal romvirksomhet, økes med

15 440 000

fra kr 486 800 000 til kr 502 240 000

73

EUs romprogrammer, reduseres med

19 600 000

fra kr 415 600 000 til kr 396 000 000

76

(Ny) Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres, bevilges med

83 000 000

95

Egenkapital Space Norway AS, økes med

94 700 000

fra kr 72 558 000 til kr 167 258 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

11 000 000

fra kr 633 250 000 til kr 622 250 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

34 500 000

fra kr 170 000 000 til kr 204 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd, økes med

3 945 000

fra kr 6 850 000 til kr 10 795 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, økes med

11 000 000

fra kr 168 450 000 til kr 179 450 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

65 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 107 000 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet, reduseres med

512 000

fra kr 65 500 000 til kr 64 988 000

929

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, reduseres med

10 000 000

fra kr 328 150 000 til kr 318 150 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med

105 000 000

fra kr 245 000 000 til kr 350 000 000

72

(Ny) Tilskudd til pensjonsforpliktelser for Mantena AS, bevilges med

100 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med

195 000 000

fra kr 455 000 000 til kr 650 000 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, reduseres med

952 000

fra kr 120 606 000 til kr 119 654 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

15 000 000

fra kr 1 369 024 000 til kr 1 384 024 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, reduseres med

2 489 000

fra kr 233 816 000 til kr 231 327 000

1137

Forskning og innovasjon

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd, økes med

15 000 000

fra kr 187 815 000 til kr 202 815 000

1140

Høstbare viltressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres, reduseres med

9 000 000

fra kr 41 278 000 til kr 32 278 000

1142

Landbruksdirektoratet

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, økes med

90 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 110 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

76

(Ny) Ekstraordinære tiltak i skogbruket, bevilges med

55 000 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, økes med

10 000 000

fra kr 56 600 000 til kr 66 600 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

2 750 000

fra kr 184 800 000 til kr 187 550 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, økes med

1 000 000 000

fra kr 1 718 100 000 til kr 2 718 100 000

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, reduseres med

65 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 35 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

(Ny) Tilskudd til dekking av tap, bevilges med

90 000 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter, økes med

180 000 000

fra kr 3 723 700 000 til kr 3 903 700 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 2 214 600 000 til kr 2 204 600 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

110 000 000

fra kr 1 212 000 000 til kr 1 322 000 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66, reduseres med

1 090 000 000

fra kr 13 129 400 000 til kr 12 039 400 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport, kan overføres, økes med

8 500 000

fra kr 25 800 000 til kr 34 300 000

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, reduseres med

8 500 000

fra kr 100 000 000 til kr 91 500 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres, økes med

485 000 000

fra kr 1 537 900 000 til kr 2 022 900 000

1330

Særskilte transporttiltak

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres, reduseres med

200 000 000

fra kr 2 070 000 000 til kr 1 870 000 000

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres, økes med

62 000 000

fra kr 2 650 500 000 til kr 2 712 500 000

71

(Ny) Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak, bevilges med

100 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, økes med

770 000 000

fra kr 4 574 200 000 til kr 5 344 200 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med

278 000 000

fra kr 1 602 900 000 til kr 1 324 900 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med

1 256 000 000

fra kr 11 569 700 000 til kr 12 825 700 000

1357

Mantena AS

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, kan overføres, reduseres med

109 100 000

fra kr 109 100 000 til kr 0

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, reduseres med

75 000 000

fra kr 1 869 000 000 til kr 1 794 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 35 200 000 til kr 32 200 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 25 800 000 til kr 5 800 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, økes med

75 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 125 000 000

1361

Samfunnet Jan Mayen

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 000 000

fra kr 55 500 000 til kr 53 500 000

30

(Ny) Nytt hovedbygg på Jan Mayen, bevilges med

2 000 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø

50

Tilskudd, reduseres med

54 000

fra kr 27 300 000 til kr 27 246 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres, reduseres med

30 000 000

fra kr 617 400 000 til kr 587 400 000

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 650 000

fra kr 293 006 000 til kr 287 356 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

17 250 000

fra kr 102 724 000 til kr 85 474 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, økes med

33 600 000

fra kr 101 328 000 til kr 134 928 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

50

Basisbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene, økes med

30 000 000

fra kr 200 961 000 til kr 230 961 000

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd, økes med

115 000 000

fra kr 334 753 000 til kr 449 753 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med

500 000

fra kr 38 007 000 til kr 38 507 000

1411

Artsdatabanken

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 32 587 000 til kr 37 587 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med

3 000 000

fra kr 7 122 000 til kr 10 122 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

2 000 000

fra kr 29 666 000 til kr 31 666 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt, økes med

2 019 000

fra kr 339 635 000 til kr 341 654 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med

6 480 000

fra kr 146 127 000 til kr 139 647 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

3 544 000

fra kr 712 534 000 til kr 716 078 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

1 500 000

fra kr 306 097 000 til kr 307 597 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, økes med

20 100 000

fra kr 242 770 000 til kr 262 870 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, økes med

170 000 000

fra kr 287 832 000 til kr 457 832 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, økes med

9 500 000

fra kr 40 792 000 til kr 50 292 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien, økes med

46 000 000

fra kr 1 472 500 000 til kr 1 518 500 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., økes med

4 300 000

fra kr 15 416 000 til kr 19 716 000

78

Friluftsformål, kan overføres, økes med

22 800 000

fra kr 183 891 000 til kr 206 691 000

83

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres, økes med

33 300 000

fra kr 4 000 000 til kr 37 300 000

1422

Miljøvennlig skipsfart

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21, økes med

50 000 000

fra kr 26 188 000 til kr 76 188 000

1425

Fisketiltak

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, reduseres med

2 171 000

fra kr 17 145 000 til kr 14 974 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet, økes med

4 500 000 000

fra kr 3 184 450 000 til kr 7 684 450 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, økes med

156 000

fra kr 149 268 000 til kr 149 424 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, økes med

15 600 000

fra kr 33 164 000 til kr 48 764 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak, reduseres med

70 000

fra kr 126 362 000 til kr 126 292 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 244 359 000 til kr 239 359 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

23 800 000

fra kr 83 238 000 til kr 107 038 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd, økes med

18 000 000

fra kr 34 893 000 til kr 52 893 000

1600

Finansdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

5 600 000

fra kr 84 600 000 til kr 79 000 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

4 200 000

fra kr 419 900 000 til kr 424 100 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

143 871 000

fra kr 607 400 000 til kr 751 271 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter, økes med

15 900 000

fra kr 1 552 200 000 til kr 1 568 100 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

263 333 000

fra kr 6 716 700 000 til kr 6 453 367 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med

5 000 000

fra kr 247 100 000 til kr 242 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

15 500 000

fra kr 110 100 000 til kr 94 600 000

70

Tilskudd, økes med

733 000

fra kr 5 500 000 til kr 6 233 000

1620

Statistisk sentralbyrå

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

11 800 000

fra kr 259 900 000 til kr 248 100 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med

730 000 000

fra kr 27 000 000 000 til kr 27 730 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

780 000 000

fra kr 2 280 000 000 til kr 1 500 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

200 000 000

fra kr 7 400 000 000 til kr 7 600 000 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

165 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 265 000 000

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

20 000 000 000

fra kr 50 000 000 000 til kr 30 000 000 000

71

(Ny) Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard, bevilges med

167 000 000

72

(Ny) Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, bevilges med

4 000 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

8 000 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, økes med

501 900 000

fra kr 10 015 800 000 til kr 10 517 700 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

80 900 000

fra kr 830 361 000 til kr 911 261 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, reduseres med

4 500 000

fra kr 9 467 000 til kr 4 967 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, økes med

1 950 000

fra kr 86 226 000 til kr 88 176 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres, økes med

20 600 000

fra kr 85 393 000 til kr 105 993 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

64 000 000

fra kr 4 414 351 000 til kr 4 350 351 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, reduseres med

339 000 000

fra kr 2 994 219 000 til kr 2 655 219 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt, reduseres med

3 755 000

fra kr 198 975 000 til kr 195 220 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter, reduseres med

122 205 000

fra kr 9 473 868 000 til kr 9 351 663 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

110 513 000

fra kr 5 979 989 000 til kr 6 090 502 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

28 554 000

fra kr 4 545 051 000 til kr 4 573 605 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

340 032 000

fra kr 5 992 775 000 til kr 6 332 807 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

68 086 000

fra kr 1 439 422 000 til kr 1 507 508 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

24 209 000

fra kr 2 188 783 000 til kr 2 212 992 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

117 959 000

fra kr 1 638 693 000 til kr 1 756 652 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, økes med

7 056 000

fra kr 83 794 000 til kr 90 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med

30 227 000

fra kr 10 179 932 000 til kr 10 210 159 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

247 700 000

fra kr 350 000 000 til kr 102 300 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45, reduseres med

4 750 000

fra kr 178 076 000 til kr 173 326 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

45 000 000

fra kr 5 863 471 000 til kr 5 908 471 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, økes med

37 821 000

fra kr 1 184 726 000 til kr 1 222 547 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

29 142 000

fra kr 876 527 000 til kr 905 669 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, økes med

26 778 000

fra kr 940 928 000 til kr 967 706 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72, økes med

20 000 000

fra kr 16 500 000 til kr 36 500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., økes med

2 000 000

fra kr 6 500 000 til kr 8 500 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

10 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 14 500 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 69 000 000 til kr 49 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 595 000 000 til kr 597 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med

115 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 181 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd, økes med

135 000 000

fra kr 890 000 000 til kr 1 025 000 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners, økes med

20 000 000

fra kr 34 000 000 til kr 54 000 000

1840

CO2-håndtering

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72, reduseres med

5 000 000

fra kr 110 000 000 til kr 105 000 000

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad, økes med

50 000 000

fra kr 143 000 000 til kr 193 000 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med

500 000 000

fra kr 215 000 000 til kr 715 000 000

1850

Havvind

70

(Ny) Tilskudd til havvind, bevilges med

1 000 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 800 000 000

fra kr 4 955 000 000 til kr 3 155 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

2 307 252 000

fra kr 8 343 311 000 til kr 10 650 563 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

76 983 000

fra kr 3 552 532 000 til kr 3 629 515 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med

30 048 000

fra kr 725 460 000 til kr 695 412 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, reduseres med

252 345 000

fra kr 1 392 334 000 til kr 1 139 989 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med

149 084 000

fra kr 787 385 000 til kr 936 469 000

74

Tap på utlån, økes med

143 000 000

fra kr 392 500 000 til kr 535 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

347 918 000

fra kr 33 812 217 000 til kr 34 160 135 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning, økes med

2 412 000 000

fra kr 16 184 000 000 til kr 18 596 000 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, økes med

250 000 000

fra kr 4 215 000 000 til kr 4 465 000 000

52

(Ny) Låneordning for pakkereisearrangører – tapsavsetning, bevilges med

1 000 000 000

53

(Ny) Tapsavsetning risikolån gründere, kan overføres, bevilges med

300 000 000

54

(Ny) Tapsavsetning – låneordning for nærskipsfart og fiskefartøy, bevilges med

650 000 000

70

Basiskostnader, økes med

4 000 000

fra kr 169 450 000 til kr 173 450 000

75

(Ny) Grønn plattform, kan nyttes under post 50, 71, 72 og 76, bevilges med

102 500 000

79

(Ny) Tilskudd til kondemneringsordning for skip, bevilges med

200 000 000

91

(Ny) Låneordning for pakkereisearrangører – lån, bevilges med

2 000 000 000

94

(Ny) Risikolåneordning gründere, bevilges med

1 500 000 000

95

(Ny) Toppfinansieringsordning grønn skipsfart, kan overføres, bevilges med

5 000 000 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd, økes med

40 000 000

fra kr 37 200 000 til kr 77 200 000

71

Tilskudd til testfasiliteter, økes med

38 500 000

fra kr 100 000 000 til kr 138 500 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 322 749 000

2 Driftsutgifter

2 168 028 000

3 Avskrivninger

1 464 300 000

4 Renter av statens kapital

100 808 000

5 Til investeringsformål

1 132 272 000

Sum:

-457 341 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

6 000 000

fra kr 515 000 000 til kr 521 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 187 000 000 til kr 197 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

160 000 000

fra kr 799 745 000 til kr 959 745 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

40 000 000

fra kr 303 864 000 til kr 343 864 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilskudd til tapsavsetning – alminnelig garantiordning, bevilges med

10 000 000 000

51

(Ny) Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring, bevilges med

6 000 000

52

(Ny) Tilskudd til tapsavsetning for ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring, bevilges med

1 620 000 000

53

(Ny) Tapsavsetning garantiordning for grønn skipsfart, kan overføres, bevilges med

100 000 000

90

(Ny) Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning, bevilges med

4 500 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-637 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

470 649 000

3 Avskrivninger

126 378 000

5 Til investeringsformål

67 000 000

6 Til reguleringsfond

-42 000 000

Sum:

-15 798 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med

390 000 000

fra kr 19 230 000 000 til kr 19 620 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 825 000 000 til kr 840 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 485 000 000 til kr 495 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 49 000 000 til kr 51 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

30 334 200 000

fra kr 23 244 800 000 til kr 53 579 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

40 000 000

fra kr 925 000 000 til kr 965 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, reduseres med

1 100 000 000

fra kr 4 700 000 000 til kr 3 600 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, økes med

62 000 000

fra kr 1 678 000 000 til kr 1 740 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, økes med

1 260 000

fra kr 122 740 000 til kr 124 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 820 000

fra kr 58 820 000 til kr 53 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

10 000 000

fra kr 715 000 000 til kr 705 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med

380 000 000

fra kr 44 640 000 000 til kr 45 020 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, økes med

100 000 000

fra kr 1 860 000 000 til kr 1 960 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

1 110 000 000

fra kr 12 950 000 000 til kr 11 840 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

30 000 000

fra kr 2 260 000 000 til kr 2 230 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med

2 286 000 000

fra kr 29 029 000 000 til kr 31 315 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

20 000 000

fra kr 168 000 000 til kr 148 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

25 000 000

fra kr 395 000 000 til kr 370 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, reduseres med

1 569 500 000

fra kr 100 699 500 000 til kr 99 130 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med

4 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 66 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 38 000 000 til kr 40 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

6 300 000

fra kr 1 616 300 000 til kr 1 610 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

29 800 000

fra kr 1 570 200 000 til kr 1 600 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med

10 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 120 000 000

74

Tilskudd til biler, reduseres med

54 700 000

fra kr 799 700 000 til kr 745 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

42 600 000

fra kr 3 417 400 000 til kr 3 460 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

5 000 000

fra kr 330 000 000 til kr 325 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, reduseres med

5 700 000

fra kr 1 685 700 000 til kr 1 680 000 000

78

Høreapparater, økes med

3 000 000

fra kr 772 000 000 til kr 775 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, økes med

48 000 000

fra kr 52 064 000 til kr 100 064 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

1 320 000 000

fra kr 78 750 000 000 til kr 77 430 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

2 260 000 000

fra kr 154 780 000 000 til kr 152 520 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

240 000 000

fra kr 4 360 000 000 til kr 4 120 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, reduseres med

120 000 000

fra kr 6 410 000 000 til kr 6 290 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 1 100 000 000 til kr 1 105 000 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

900 000

fra kr 3 900 000 til kr 3 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 230 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

31 675 000

fra kr 2 276 700 000 til kr 2 245 025 000

71

Psykologhjelp, økes med

3 900 000

fra kr 336 100 000 til kr 340 000 000

72

Tannbehandling, økes med

24 500 000

fra kr 2 200 500 000 til kr 2 225 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med

22 500 000

fra kr 1 147 500 000 til kr 1 170 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

39 000 000

fra kr 10 332 000 000 til kr 10 371 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med

70 000 000

fra kr 2 110 000 000 til kr 2 040 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, økes med

88 893 000

fra kr 5 451 274 000 til kr 5 540 167 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

19 600 000

fra kr 1 039 600 000 til kr 1 020 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, økes med

4 000 000

fra kr 454 000 000 til kr 458 000 000

70

Allmennlegehjelp, reduseres med

44 798 000

fra kr 5 434 911 000 til kr 5 390 113 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

48 200 000

fra kr 1 238 200 000 til kr 1 190 000 000

72

Jordmorhjelp, reduseres med

2 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 68 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

7 000 000

fra kr 199 000 000 til kr 192 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

2 000 000

fra kr 192 000 000 til kr 190 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, økes med

1 000 000

fra kr 17 000 000 til kr 18 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., økes med

5 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 410 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med

15 000 000

fra kr 245 000 000 til kr 260 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

17 000 000

fra kr 247 000 000 til kr 230 000 000

3041

Stortinget

3

Leieinntekter, økes med

1 200 000

fra kr 1 100 000 til kr 2 300 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv., økes med

9 300 000

fra kr 8 884 000 til kr 18 184 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med

5 583 000

fra kr 23 617 000 til kr 18 034 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

7 115 000

fra kr 6 236 000 til kr 13 351 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

5 213 000

fra kr 28 055 000 til kr 22 842 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr, økes med

45 000 000

fra kr 260 596 000 til kr 305 596 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

3

Salgsinntekter, økes med

15 000 000

fra kr 77 756 000 til kr 92 756 000

4

Gebyr – vaktselskap, reduseres med

2 400 000

fra kr 4 376 000 til kr 1 976 000

6

Gebyr – utlendingssaker, økes med

77 000 000

fra kr 296 273 000 til kr 373 273 000

7

Gebyr – sivile gjøremål, økes med

56 375 000

fra kr 1 121 054 000 til kr 1 177 429 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter, økes med

7 000 000

fra kr 17 090 000 til kr 24 090 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter, økes med

365 000

fra kr 769 000 til kr 1 134 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med

12 348 000

fra kr 31 094 000 til kr 43 442 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

61 284 000

fra kr 343 876 000 til kr 282 592 000

5

Refusjonsinntekter, reduseres med

1 973 000

fra kr 7 018 000 til kr 5 045 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, reduseres med

4 289 000

fra kr 21 982 000 til kr 17 693 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

79 567 000

fra kr 113 692 000 til kr 34 125 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, økes med

1 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 28 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, økes med

400 000 000

fra kr 10 400 000 000 til kr 10 800 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak, økes med

5 800 000

fra kr 200 000 til kr 6 000 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, økes med

5 100 000

fra kr 73 450 000 til kr 78 550 000

3740

Helsedirektoratet

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med

1 000 000

fra kr 78 653 000 til kr 79 653 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

2

Maritime personellsertifikater, økes med

4 700 000

fra kr 14 700 000 til kr 19 400 000

3917

Fiskeridirektoratet

13

(Ny) Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, bevilges med

5 121 480 000

3935

Patentstyret

3

Gebyrer immaterielle rettigheter, økes med

10 000 000

fra kr 96 300 000 til kr 106 300 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

51

Tilbakeføring av tapsavsetning for egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, økes med

1 350 000

fra kr 7 000 000 til kr 8 350 000

95

Tilbakeføring av egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, økes med

1 350 000

fra kr 7 000 000 til kr 8 350 000

96

Salg av aksjer, økes med

75 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 100 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån, reduseres med

444 400 000

fra kr 444 400 000 til kr 0

4320

Statens vegvesen

1

Salgsinntekter m.m., reduseres med

30 000 000

fra kr 277 000 000 til kr 247 000 000

2

Diverse gebyrer, reduseres med

75 000 000

fra kr 513 400 000 til kr 438 400 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter, reduseres med

1 128 038 000

fra kr 8 288 459 000 til kr 7 160 421 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Økonomitjenester, økes med

100 000 000

fra kr 52 632 000 til kr 152 632 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter, reduseres med

35 300 000

fra kr 265 800 000 til kr 230 500 000

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter, økes med

500 000

fra kr 40 856 000 til kr 41 356 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, reduseres med

85 000 000

fra kr 3 954 288 000 til kr 3 869 288 000

47

Salg av eiendom, reduseres med

47 822 000

fra kr 270 475 000 til kr 222 653 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsinntekter, økes med

1 367 000

fra kr 404 358 000 til kr 405 725 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, økes med

5 587 000

fra kr 93 538 000 til kr 99 125 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter, økes med

33 794 000

fra kr 111 532 000 til kr 145 326 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, økes med

12 823 000

fra kr 21 626 000 til kr 34 449 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter, økes med

73 092 000

fra kr 33 979 000 til kr 107 071 000

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med

41 000 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med

247 700 000

fra kr 350 036 000 til kr 102 336 000

4761

Nye kampfly med baseløsning

1

(Ny) Driftsinntekter, bevilges med

250 000

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med

20 000 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter, økes med

146 000 000

fra kr 1 158 000 til kr 147 158 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter, økes med

40 000 000

fra kr 774 340 000 til kr 814 340 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter, reduseres med

1 719 000

fra kr 38 919 000 til kr 37 200 000

4800

Olje- og energidepartementet

2

(Ny) Ymse inntekter, bevilges med

2 200 000

4811

Equinor ASA

96

(Ny) Aksjer, bevilges med

9 100 000 000

4815

Petoro AS

96

(Ny) Tilbakeføring av aksjekapital Petoro Iceland AS, bevilges med

2 000 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter, økes med

2 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 35 000 000

3

(Ny) Salg av utstyr mv., bevilges med

100 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

8 900 000

fra kr 13 000 000 til kr 21 900 000

29

Termingebyrer, reduseres med

4 406 000

fra kr 7 835 000 til kr 3 429 000

89

Purregebyrer, reduseres med

7 719 000

fra kr 112 335 000 til kr 104 616 000

90

Redusert lån og rentegjeld, reduseres med

139 651 000

fra kr 11 653 207 000 til kr 11 513 556 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, reduseres med

2 021 835 000

fra kr 7 211 553 000 til kr 5 189 718 000

5312

Husbanken

90

Avdrag, reduseres med

86 000 000

fra kr 12 719 000 000 til kr 12 633 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med

22 700 000

fra kr 5 000 000 til kr 27 700 000

85

(Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med

2 800 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med

75 300 000

fra kr 10 000 000 til kr 85 300 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring, økes med

5 806 300 000

fra kr 13 900 000 000 til kr 19 706 300 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

99 900 000 000

2 Driftsutgifter

-27 500 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 100 000 000

4 Avskrivninger

-22 900 000 000

5 Renter av statens kapital

-2 600 000 000

Sum:

44 800 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

73

(Ny) Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring, bevilges med

195 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv., reduseres med

100 000

fra kr 100 000 til kr 0

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, økes med

5 351 000

fra kr 1 585 327 000 til kr 1 590 678 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, økes med

373 000 000

fra kr 80 486 000 000 til kr 80 859 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, reduseres med

139 000 000

fra kr 118 944 000 000 til kr 118 805 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, reduseres med

2 925 000 000

fra kr 323 470 000 000 til kr 320 545 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft, reduseres med

10 000 000

fra kr 11 300 000 000 til kr 11 290 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, økes med

46 000 000

fra kr 8 654 000 000 til kr 8 700 000 000

5561

Flypassasjeravgift

71

(Ny) Flyseteavgift, bevilges med

2 500 000 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, reduseres med

5 100 000

fra kr 119 150 000 til kr 114 050 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter, reduseres med

10 000 000

fra kr 164 300 000 til kr 154 300 000

74

Fiskeriforskningsavgift, økes med

52 700 000

fra kr 267 300 000 til kr 320 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

72

Jeger- og fellingsavgifter, reduseres med

9 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 81 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, reduseres med

230 000 000

fra kr 814 500 000 til kr 584 500 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter, reduseres med

2 171 000

fra kr 19 460 000 til kr 17 289 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, økes med

648 300 000

fra kr 917 400 000 til kr 1 565 700 000

83

Av alminnelige fordringer, økes med

67 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 92 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter, reduseres med

130 000 000

fra kr 1 034 000 000 til kr 904 000 000

5611

Aksjer i Vygruppen AS

85

Utbytte, reduseres med

185 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 0

5615

Husbanken

80

Renter, reduseres med

543 000 000

fra kr 3 400 000 000 til kr 2 857 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte, reduseres med

510 000 000

fra kr 510 000 000 til kr 0

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, reduseres med

820 113 000

fra kr 5 172 909 000 til kr 4 352 796 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, reduseres med

208 000 000

fra kr 208 000 000 til kr 0

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med

7 400 000

fra kr 20 000 000 til kr 27 400 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, økes med

14 600 000

fra kr 75 000 000 til kr 89 600 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, økes med

168 400 000

fra kr 66 100 000 til kr 234 500 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte, økes med

30 250 000

fra kr 33 750 000 til kr 64 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte, økes med

200 100 000

fra kr 20 209 700 000 til kr 20 409 800 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte, økes med

126 000 000

fra kr 1 135 000 000 til kr 1 261 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte, reduseres med

4 650 000 000

fra kr 20 350 000 000 til kr 15 700 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, reduseres med

143 000 000

fra kr 156 470 000 000 til kr 156 327 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, reduseres med

8 372 000 000

fra kr 202 355 000 000 til kr 193 983 000 000

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige, reduseres med

20 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 210 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger, reduseres med

234 000 000

fra kr 1 200 000 000 til kr 966 000 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv., økes med

2 500 000

fra kr 77 500 000 til kr 80 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, reduseres med

25 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 185 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, økes med

8 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 27 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med

200 000

fra kr 300 000 til kr 100 000

Relaterte forslag