Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I? I Stortingets vedtak 31. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 21. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift (kap.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 18:55
Fremmet av Rødt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I?

I Stortingets vedtak 31. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 21. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift (kap. 5521 post 70) gjøres følgende endringer:?

§ 4 skal lyde:?

§ 4. Redusert sats med 6 pst.

Merverdiavgift svares med 6 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:?

  • a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,?

  • b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,?

  • c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,?

  • d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,?

  • e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,?

  • f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,?

  • g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,?

  • h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

II?

Endringene under I trer i kraft 1. april 2020.

Relaterte forslag