Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I? I Stortingets vedtak 18. desember 2019 om skatt av inntekt og formue mv.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2020 18:52
Fremmet av Rødt

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I?

I Stortingets vedtak 18. desember 2019 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2020 gjøres følgende endringer:?

§ 3-1 første ledd fjerde strekpunkt skal lyde:?

  • 21,2 pst. for den delen av inntekten som overstiger 999 550 kroner.

II?

Endringene under I trer i kraft straks.

Relaterte forslag