Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 16. juni 2020 15:20
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd første punktum skal lyde:

En arbeidsgiver har plikt til å betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 5 dager (arbeidsgiverperiode I).

§ 3 b oppheves.