Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

§ 4 første ledd skal lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 14. april 2020 14:59

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

§ 4 første ledd skal lyde: Et tros- eller livssynssamfunn kan bli registrert når det er fast organisert og har minst 100 medlemmer som a) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret b) er bosatt i Norge c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn. § 5 tredje ledd skal lyde: Tilskuddet beregnes etter antallet medlemmer i tros- eller livssynssamfunnet som oppfyller kravene i § 4 første ledd bokstav a til c. Tilskuddet tildeles ikke tros- og livssynssamfunn med færre enn 100 medlemmer.

Relaterte forslag