Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen fjerne egenandelen på 10 000 kroner for faste kostnader i kompensasjonsordningen.

Forslaget ble ikke vedtatt 7. april 2020 16:48
Fremmet av Rødt og Senterpartiet

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fjerne egenandelen på 10 000 kroner for faste kostnader i kompensasjonsordningen.

Relaterte forslag