Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen utgangen av april, komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner kan sikres videre drift.

Forslaget ble vedtatt 7. april 2020 16:43

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen utgangen av april, komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner kan sikres videre drift.