Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortingets vedtak 13. desember 2019 om totalisatoravgift for budsjettåret 2020 (kap.

Forslaget ble vedtatt 7. april 2020 16:43

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortingets vedtak 13. desember 2019 om totalisatoravgift for budsjettåret 2020 (kap. 5562 post 70) oppheves.