Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen kompensere kommunene for ekstrautgifter knyttet til å gi til barn med særskilte omsorgsbehov et tilbud om barnehage- eller SFO-plass under koronakrisen, og komme tilbake til Stortinget med et forslag til slik kompensasjon.

Forslaget ble ikke vedtatt 7. april 2020 16:42

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen kompensere kommunene for ekstrautgifter knyttet til å gi til barn med særskilte omsorgsbehov et tilbud om barnehage- eller SFO-plass under koronakrisen, og komme tilbake til Stortinget med et forslag til slik kompensasjon.