Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen la være å kreve foreldrebetaling for barnehage- og SFO-tilbud for barn med særskilte omsorgsbehov, fram til 30. juni 2020. .

Forslaget ble ikke vedtatt 7. april 2020 16:42

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen la være å kreve foreldrebetaling for barnehage- og SFO-tilbud for barn med særskilte omsorgsbehov, fram til 30. juni 2020.