Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 7. april 2020 16:42

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

71

(Ny) Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, bevilges med

293 000 000