Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det i særlige tilfeller under lånegarantiordningen bør gis lån som overstiger 50 mill. kroner.

Forslaget ble vedtatt 31. mars 2020 20:24

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det i særlige tilfeller under lånegarantiordningen bør gis lån som overstiger 50 mill. kroner.

Relaterte forslag