Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet.

Forslaget ble vedtatt 31. mars 2020 20:24

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet.

Relaterte forslag