Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger.

Forslaget ble vedtatt 31. mars 2020 20:24

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger.

Relaterte forslag