Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oversikt over samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev.

Forslaget ble vedtatt 31. mars 2020 20:24

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oversikt over samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev. kan forseres.

Relaterte forslag