Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen se på muligheten av raskt å foreslå nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilby kurs av kortere varighet.

Forslaget ble vedtatt 31. mars 2020 20:24

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen se på muligheten av raskt å foreslå nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilby kurs av kortere varighet.

Relaterte forslag