Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020. .

Forslaget ble vedtatt 31. mars 2020 20:24

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020.

Relaterte forslag