Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemiddelapparatet for støtte til installasjon av solenergianlegg i boliger og næringsbygg, og legge frem forslag om forsterkede incentiver for slike investeringer.

Forslaget ble ikke vedtatt 31. mars 2020 20:23

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemiddelapparatet for støtte til installasjon av solenergianlegg i boliger og næringsbygg, og legge frem forslag om forsterkede incentiver for slike investeringer.

Relaterte forslag