Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sikre at utenlandske arbeidstakere med dagpengerettigheter i Norge får innvilget stønaden de har krav på, selv om de har blitt sittende fast i utlandet.

Forslaget ble ikke vedtatt 31. mars 2020 20:23
Fremmet av Rødt

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sikre at utenlandske arbeidstakere med dagpengerettigheter i Norge får innvilget stønaden de har krav på, selv om de har blitt sittende fast i utlandet.

Relaterte forslag