Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endringene under I trer i kraft 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020. .

Forslaget ble vedtatt 21. mars 2020 16:10

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Endringene under I trer i kraft 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020.