Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Statslån Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2020 kan ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

Forslaget ble vedtatt 21. mars 2020 16:10

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Statslån

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2020 kan ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.