Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen stille krav om at selskaper som gis statlig lånegaranti eller statlig obligasjonsfinansiering inntil videre ikke skal utbetale utbytter.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. mars 2020 16:09

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen stille krav om at selskaper som gis statlig lånegaranti eller statlig obligasjonsfinansiering inntil videre ikke skal utbetale utbytter.