Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en en gründerpakke i neste proposisjon som fremmes for Stortinget og at regjeringen bevisst tilpasser virkemiddelapparatet under Innovasjon Norge, Siva og Investinor til dagens situasjon.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. mars 2020 16:09

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en en gründerpakke i neste proposisjon som fremmes for Stortinget og at regjeringen bevisst tilpasser virkemiddelapparatet under Innovasjon Norge, Siva og Investinor til dagens situasjon.