Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen åpne for at bedrifter kan få tilskudd til bedriftsintern opplæring også for ansatte som er helt permitterte.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. mars 2020 16:08
Fremmet av Rødt

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen åpne for at bedrifter kan få tilskudd til bedriftsintern opplæring også for ansatte som er helt permitterte.