Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sikre staten rett til en forholdsmessig andel av bankenes overskudd fra lån som blir innfridd under den statlige garantiordningen.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. mars 2020 16:08
Fremmet av Rødt

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sikre staten rett til en forholdsmessig andel av bankenes overskudd fra lån som blir innfridd under den statlige garantiordningen.