Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at alle lån i Innovasjon Norge fryses midlertidig.


enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at alle lån i Innovasjon Norge fryses midlertidig. Det vil si at bedriftene skal kunne få avdragsfrihet for sine lån uten at det påløper renter og omkostninger for dette.

Relaterte forslag