Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at banker og andre kredittinstitusjoner innvilger perioder med avdragsfrihet på sine utlån til alle som har behov for det.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. mars 2020 16:35

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at banker og andre kredittinstitusjoner innvilger perioder med avdragsfrihet på sine utlån til alle som har behov for det.

Relaterte forslag