Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen som en midlertidig bestemmelse sørge for at personer uten fast arbeidsgiver som midlertidig mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget som følge av korona-pandemien, kan gis økonomisk stønad uten hensyn til økonomisk behovsprøving etter bestemmelsen i § 18 i sosialtjenesteloven.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. mars 2020 16:40
Fremmet av Rødt

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen som en midlertidig bestemmelse sørge for at personer uten fast arbeidsgiver som midlertidig mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget som følge av korona-pandemien, kan gis økonomisk stønad uten hensyn til økonomisk behovsprøving etter bestemmelsen i § 18 i sosialtjenesteloven.