Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. mars 2020 15:06
Fremmet av Senterpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.