Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2012 18:14

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 032 000

50

Det kongelige hoff

158 606 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

8 349 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 220 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

793 600 000

32

Kjøp av leiligheter, kan overføres

51 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

115 300 000

70

Tilskudd til partigruppene

158 600 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 400 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

12 000 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 600 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

54 350 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 100 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

481 600 000

Totale utgifter

1 878 757 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 540 000

3

Leieinntekter

1 660 000

40

Salg av leiligheter

20 000 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

2 100 000

2

Refusjon utland

650 000

Totale inntekter

31 950 000