Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Med virkning fra 1. oktober 2019 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik.

Forslaget ble vedtatt 4. februar 2020 15:07

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Med virkning fra 1. oktober 2019 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik:

Høyesterettsjustitiarius

kr 2 183 504

Høyesterettsdommer

kr 1 883 335