Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter 1. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2012 18:16

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter

 • 1. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 1

  kap. 3061 post 3

  kap. 400 post 1

  kap. 3400 post 1

  kap. 410 post 1

  kap. 3410 post 3

  kap. 411 post 1

  kap. 3411 post 3

  kap. 413 post 1

  kap. 3413 post 1

  kap. 413 post 21

  kap. 3413 post 2

  kap. 430 post 1

  kap. 3430 postene 3 og 4

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 2

  kap. 432 post 1

  kap. 3432 post 3

  kap. 440 post 1

  kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 6

  kap. 441 post 1

  kap. 3441 postene 2, 3 og 5

  kap. 442 post 1

  kap. 3442 post 2 og 3

  kap. 451 post 1

  kap. 3451 post 3 og 6

  kap. 455 post 1

  kap. 3455 post 1

  kap. 473 post 1

  kap. 3473 post 1

  kap. 474 post 1

  kap. 3474 post 2

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.