Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Sivilombudsmann Hanne Harlem anses etter sivilombudsmannsloven § 1 siste ledd inhabil til å behandle saker som omfatter Oslo kommune.

Forslaget ble vedtatt 14. januar 2020 12:44

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

  1. Sivilombudsmann Hanne Harlem anses etter sivilombudsmannsloven § 1 siste ledd inhabil til å behandle saker som omfatter Oslo kommune. Dette gjelder saker hvor Oslo kommune er innklaget organ eller underorgan, har ansvar for å ivareta rettigheter til personer som er fratatt friheten, eller på annen måte anses særlig berørt.

  2. Som setteombudsmann for Hanne Harlem frem til 31. desember 2021 velges:

    professor emeritus Inge Lorange Backer, med unntak av saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme.

    professor Kirsten Sandberg for saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme.

  3. I tillegg til saker som omfatter Oslo kommune, gjelder valget eventuelle andre saker der Hanne Harlem eller Bjørn Dæhlin anses inhabile eller selv vurderer at saken bør behandles av en setteombudsmann.