Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2019 10:36

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

1.

Starte opp og gjennomføre investeringsprosjekta:

innanfor ei kostnadsramme på:

E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien)

1 020 mill. kroner

30 nye lokaltog

4 200 mill. kroner

2.

Gjennomføre det tidlegare godkjende investeringsprosjektet:

innanfor ei endra kostnadsramme på:

E10 Solbjørnneset–Hamnøy i Nordland

1 080 mill. kroner

Fullmaktene gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for prosjektet. Samferdselsdepartementet blir gitt fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.