Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2019 10:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 198 200 000 til kr 203 200 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 000 000

fra kr 107 550 000 til kr 100 550 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 13 000 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 400 000

fra kr 953 900 000 til kr 949 500 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

1 400 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 390 880 000 til kr 388 880 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 000 000

fra kr 563 950 000 til kr 583 950 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 400 000

fra kr 6 133 617 000 til kr 6 117 217 000

70

Tilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 4 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 603 450 000 til kr 605 450 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning,

forhøyes med

950 000 000

fra kr 25 400 000 000 til kr 26 350 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning,

forhøyes med

55 000 000

fra kr 2 180 000 000 til kr 2 235 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med

300 000 000

fra kr 6 800 000 000 til kr 7 100 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,

nedsettes med

580 000 000

fra kr 10 489 300 000 til kr 9 909 300 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 216 600 000

fra kr 4 266 600 000 til kr 50 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

22 101 000

fra kr 22 101 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, nedsettes med

31 321 000 000

fra kr 285 822 000 000 til kr 254 501 000 000

Inntekter

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker, forhøyes med

7 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 26 000 000

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 9 300 000 til kr 6 300 000

4602

Finanstilsynet:

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv., forhøyes med

29 000 000

fra kr 500 000 til kr 29 500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

20 000 000

fra kr 101 600 000 til kr 121 600 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med

6 500 000

fra kr 89 500 000 til kr 83 000 000

3

Andre inntekter, nedsettes med

16 400 000

fra kr 37 900 000 til kr 21 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, nedsettes med

2 200 000

fra kr 5 200 000 til kr 3 000 000

85

Inngått på tapsførte lån mv., nedsettes med

6 500 000

fra kr 246 500 000 til kr 240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., forhøyes med

95 000 000

fra kr 1 380 000 000 til kr 1 475 000 000

87

Trafikantsanksjoner, nedsettes med

10 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 60 000 000

89

Overtredelsesgebyr, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

900 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 1 200 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, forhøyes med

22 460 000

fra kr 1 577 906 000 til kr 1 600 366 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, forhøyes med

1 136 000 000

fra kr 74 864 000 000 til kr 76 000 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, forhøyes med

3 684 000 000

fra kr 105 516 000 000 til kr 109 200 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, forhøyes med

244 000 000

fra kr 84 106 000 000 til kr 84 350 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, nedsettes med

20 000 000

fra kr 2 050 000 000 til kr 2 030 000 000

71

Skatt på overskudd, nedsettes med

259 000 000

fra kr 1 479 000 000 til kr 1 220 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

60 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med

9 400 000 000

fra kr 52 800 000 000 til kr 43 400 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

13 800 000 000

fra kr 103 300 000 000 til kr 89 500 000 000

74

Arealavgift mv., nedsettes med

200 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 400 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen,

nedsettes med

200 000 000

fra kr 5 600 000 000 til kr 5 400 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift, nedsettes med

1 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 1 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, forhøyes med

100 000 000

fra kr 3 000 000 000 til kr 3 100 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med

40 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 260 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, nedsettes med

2 482 000 000

fra kr 309 982 000 000 til kr 307 500 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

100 500 000

fra kr 14 199 500 000 til kr 14 300 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

100 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 500 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

1 477 000 000

fra kr 14 627 000 000 til kr 13 150 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift, nedsettes med

300 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 100 000 000

73

Vektårsavgift, nedsettes med

20 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 330 000 000

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med

180 000 000

fra kr 1 480 000 000 til kr 1 300 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, nedsettes med

500 000 000

fra kr 5 700 000 000 til kr 5 200 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

1 100 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 9 800 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med

200 000 000

fra kr 11 000 000 000 til kr 10 800 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

71

Avgift på smøreolje mv., nedsettes med

10 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 110 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, nedsettes med

700 000 000

fra kr 8 700 000 000 til kr 8 000 000 000

71

Svovelavgift, nedsettes med

5 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 1 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI), nedsettes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 0

71

Tetrakloreten (PER), nedsettes med

500 000

fra kr 1 000 000 til kr 500 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK),

nedsettes med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX:

70

Avgift på utslipp av NOX, forhøyes med

16 000 000

fra kr 54 000 000 til kr 70 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler:

70

Miljøavgift på plantevernmidler, forhøyes med

45 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 110 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum,

nedsettes med

500 000

fra kr 1 000 000 til kr 500 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, forhøyes med

4 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 6 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 1 990 000 000

71

Miljøavgift på kartong, nedsettes med

5 000 000

fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000

72

Miljøavgift på plast, nedsettes med

10 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 30 000 000

73

Miljøavgift på metall, nedsettes med

5 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 5 000 000

74

Miljøavgift på glass, forhøyes med

5 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 90 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, nedsettes med

240 000 000

fra kr 2 040 000 000 til kr 1 800 000 000

5562

Totalisatoravgift:

70

Totalisatoravgift, nedsettes med

5 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

600 000 000

fra kr 9 700 000 000 til kr 10 300 000 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

6 600 000

fra kr 418 400 000 til kr 425 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv., nedsettes med

5 000 000

fra kr 302 000 000 til kr 297 000 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, forhøyes med

193 400 000

fra kr 2 158 000 000 til kr 2 351 400 000

82

Av innenlandske verdipapirer, nedsettes med

354 000 000

fra kr 1 307 700 000 til kr 953 700 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med

69 200 000

fra kr 54 900 000 til kr 124 100 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

1 476 000 000

fra kr 150 676 000 000 til kr 149 200 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med

1 649 000 000

fra kr 191 751 000 000 til kr 193 400 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, nedsettes med

3 930 219 000

fra kr 232 494 395 000 til kr 228 564 176 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, nedsettes med

6 027 664 000

fra kr 77 153 671 000 til kr 71 126 007 000