Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2019 10:38

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner 572 61 NY Kompensasjon miljøkostnader båt og ferge, kan overføres, bevilges med… 350 000 000 732 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med … fra kr 12 880 632 000 til kr 12 950 632 000 70 000 000 5800 50 Overføring fra fondet, nedsettes med … fra kr 232 494 395 000 til kr 228 984 176 000 3 510 219 000